Όλοι μαζί

Επιμορφωτικό υλικό:

Μαθαίνω για την έννοια της συμπερίληψης στην εκπαίδευση από εδώ και αναλογίζομαι τις δυνατότητες και πιθανότητες εφαρμογής της από εδώ.

Στο schooleducationgateway διαβάζουμε ότι:
«Η συμπερίληψη υπερβαίνει την πράξη της διδασκαλίας. Η συμπερίληψη είναι τρόπος σκέψης, κουλτούρα, χάρισμα που, όταν ενσωματωθεί ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική στο σχολικό περιβάλλον, εξασφαλίζει εκπληκτικά αποτελέσματα. Συνεπάγεται την πρόσβαση όλων στη μάθηση μέσω της διαφοροποίησης, τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, τη σφυρηλάτηση σχέσεων με τις οικογένειες και τη διαρκή αμφισβήτηση των πρακτικών ώστε να διασφαλίζονται οφέλη για όλους. Το συμπεριληπτικό σχολείο τιμάει και αναγνωρίζει τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ώστε να αναγνωρίσουν ότι είναι φυσιολογική η ανάπτυξη ενός πλήθους διαφορετικών τρόπων ζωής, εθίμων, παραδόσεων και οπτικών γωνιών˙ ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ικανότητες˙ ότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο και ότι αυτή η ποικιλία της ανθρώπινης ζωής είναι πλούτος για όλους. Η συμπεριληπτική πρακτική πραγματώνεται σε ένα πλαίσιο γνήσιου ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο και αυτό το ενδιαφέρον έχει αξία!»

Η αλήθεια είναι όμως πως, πρωτίστως, η συμπερίληψη ξεκινά από την ίδια την οικογένεια και κατ’ επέκταση την κοινωνία. Είναι, λοιπόν, φρόνιμο να αναλογιστούμε πώς μπορούμε όλοι να συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας ζωή κάθε πρόσωπο «διαφορετικό» – άρα τον καθένα, απαλλαγμένοι από διακρίσεις και στερεότυπα.

Δείτε το παραπάνω βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους από εδώ   (1:25 – 4:14).

Το φύλλο εργασίας σε pdf: Φ.Ε. Συμπερίληψη – Όλοι μαζί

Πορεία Διδασκαλίας

Αρχικά, κουβεντιάζουμε με τα παιδιά της τάξης μας και τους προετοιμάζουμε για πώς πρόκειται να εργαστούμε στη σημερινή μέρα. Αναφέρουμε ότι θα κουβεντιάσουμε για το τι σημαίνει συμπερίληψη και πώς αυτή σχετίζεται με τις ιστορίες των ανθρώπων που γνωρίσαμε στα προηγούμενα εργαστήρια.

Αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα, μοιράζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων και τους δίνουμε το φύλλο εργασίας, ώστε να δουλευτεί ομαδικά. Αυτό περιέχει μια σύνοψη της έννοιας της συμπερίληψης, μια σειρά από ερωτήσεις – τομείς που θα πρέπει να σημειώσουν και σχετίζονται με αυτή και ένα φύλλο με τις εικόνες των ανθρώπων από τις ιστορίες που συναντήσαμε στα προηγούμενα εργαστήρια.

Εξηγούμε πως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα τους βοηθήσουν να σχηματίσουν στην συνέχεια μια αφίσα με τίτλο «Η συμπερίληψη μας αφορά όλους». Επιπλέον, σε αυτή θα τοποθετήσουν, με όποιο τρόπο αυτα κρίνουν σκόπιμο, τα πρόσωπα που γνωρίσαμε και έχουν την ελευθερία να συμπληρώσουν για αυτά ό,τι θέλουν.

Δίνουμε, εκτός από το κάνσον χαρτόνι σε κάθε ομάδα, τον απαραίτητο χρόνο για την κατασκευή της αφίσας και βοηθούμε όταν μας ζητείται.

Στο τέλος, βλέπουμε όλοι το υλικό που παράχθηκε και αποφασίζουμε από κοινού για το σε ποια σημεία του σχολείου θα αναρτηθούν οι αφίσες μας.

 

Αφήστε μια απάντηση