Χρησιμοποιώντας τέσσερα τεσσάρια και όποια πράξη θέλετε και δυνάμεις, ριζικά, παραγοντικά

– όχι απαραίτητα όλα –

να σχηματίσετε τον αριθμό 53.