Η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Ως αυτοπάθεια ονομάζουμε το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο το υποκείμενο του ρήματος είναι λογικά συνδεδεμένο με ένα άλλον όρο της πρότασης, για να φανεί έτσι ότι η αναφορά γίνεται για το ίδιο πρόσωπο. Δείτε το άρθρο που ακολουθεί και το οποίο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το φαινόμενο στην λατινκή γλώσσα:

ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ