Έκφραση-Έκθεση Α Λυκείου

Έκθεση A’ Λυκείου (ψηφιακό βιβλίο)

Γλώσσα Α Λυκείου, Υλικό

Κείμενα για τον διάλογο, ομαδοσυνεργατική

Oρθή γραφή, Μαρωνίτης

Tο δέντρο των γλωσσών

Aρχές για την βαθμολόγηση της έκθεσης

Λάθη και τα σύμβολά τους για τη διόρθωση της Έκθεσης

H γλώσσα των νέων (βίντεο από το Κουτί της Πανδώρας)

H παράγραφος, Θεωρία και ασκήσεις

Άσκηση για το σπίτι, Ανάπτυξη παραγράφων

Διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις

Eνεργητική-Παθητική σύνταξη, Θεωρία με ασκήσεις

Eνεργητική-Παθητική Σύνταξη, Ασκήσεις

Αναφορική και ποιητική χρήση της γλώσσας

Επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση

Πρόλογος-Επίλογος

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (α’τετράμηνο)

Έκθεση 3η (Χριστούγεννα 2017)

Έκθεση 5η (Μάρτιος 2018)

Έκθεση 6η, Μόδα (Απρίλιος 2018)

Ασκήσεις στον σχηματισμό παραγράφων (Ιανουάριος 2018)

Διασάφηση Θεμάτων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πότε βάζουμε κόμματα

Λεξιλόγιο και Έκφραση (Βασικότερες κατηγορίες λαθών στην έκθεση)

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, Aσκήσεις

Αφήγηση-Περιγραφή

Μεθοδολογία περίληψης

Κείμενο για περίληψη

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση