Δραστηριότητα με το Excel

Με την εργασία αυτή θα πρέπει να ετοιμάσετε το διάγραμμα που είναι το πλέον κατάλληλο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας.

Το αρχείο θα το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: S1_paraskevas_paraskevas