Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του