Πολλαπλές αναπαραστάσεις και Διδακτική της μαθηματικής ανάλυσης : H περίπτωση της  έννοιας  «ρυθμός μεταβολής»

8 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ