Σεμινάρια – Εργαστήρια – Επιμόρφωση


Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ χωρίς Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ!

Ιούν 201829

Σχετικά με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, με προβλεπόμενη έναρξη τον Οκτώβριο 2018, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω (σημεία ενδιαφέροντος ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους):

  • Κατ’ εξαίρεση, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δίδεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, που κατά την κρίση τους διαθέτουν βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., δηλαδή διαθέτουν την ουσιαστική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έστω και αν δε διαθέτουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ(δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες στο έργο εξετάσεις πιστοποίησης Α΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.). Ωστόσο κατά τη διαδικασία κλήρωσης – κατανομής στα προγράμματα, θα δίδεται προτεραιότητα στους έχοντες πιστοποίηση.
  • Με τις παραπάνω ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχήςανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης/διαμονής τους και την ειδικότητά τους, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει την πλήρωση και διεξαγωγή των προγραμμάτων, τα οποία κατ’ ανάγκη καταρτίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο που διέπει το έργο (προτεραιότητες ΕΣΠΑ 2014-2020).


Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης
Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»
Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training

Ιούν 201825

Συνημμένο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ_ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ_STEM 2018

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει νέο πρόγραμμα προσφέροντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό:

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training

 

Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training» είναι διάρκειας 5 μηνών με συνολικό φόρτο εργασίας 125 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσδιορίζουνε τα στάδια δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να αναγνωρίζουν υλικά, να κατανοούν τις παιδαγωγικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να εφαρμόζουν τα στάδια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM στην τάξη να χρησιμοποιούν υλικά, να πραγματοποιούν σενάρια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM καθώς και να κινητοποιούσουν τους μαθητές σε ομαδικές ερευνητικές πράξεις, να προσαρμόζουν τις αρχές STEM σε διαφορετικά επίπεδα τις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης απότο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτές προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, διδάσκοντες γνωστικών αντικειμένων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διδακτική Ενότητα 1.     Εισαγωγή στις αρχές STEM                                  

Διδακτική Ενότητα 2.     Διδακτική και STEM             

Διδακτική Ενότητα 3.     Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM- Φάσεις σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM

Διδακτική Ενότητα 4.     Σχεδιασμός φύλλων εργασίας STEM

Διδακτική Ενότητα 5.     ARDUINO

Διδακτική Ενότητα 6.     RASSBERY

Διδακτική Ενότητα 7.     Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διδακτική Ενότητα 1.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO

Διδακτική Ενότητα 2.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με RASSBERY

Διδακτική Ενότητα 3.     Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO

 

 

Παρακαλούμε προωθήστε το μήνυμα σε φορείς αρμοδιότητας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας

www.learning.uth.gr

Με εκτίμηση,

Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.:24210 06366

Fax: 24210 06487

Ε-mail: learning@uth.gr

Website: www.learning.uth.gr

Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ιούν 201814

Αγαπητές/οι,

το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος το μόνο αγγλόφωνο, δημόσιο, ελληνικό Πανεπιστήμιο, πιστό στις αρχές του για κοινωνική προσφορά, διοργανώνει Προγράμματα δια Βίου Μάθησης.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα, με μορφή βιωματικού σεμιναρίου 50 ωρών, (15 ώρες διδασκαλία και 35 ώρες αφομοίωσης-εργασίας), με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών: Πειράματα με τη χρήση Arduino και Smartphone». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. την Τετάρτη 20/6/2018 και την Τρίτη 26/6/2018, 9:00 – 15:00.

 

Στο τέλος απονέμεται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης που αντιστοιχεί στην απονομή 2 ECTS (πιστωτικών, διδακτικών μονάδων).

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την οικεία ιστοσελίδα: http://llp.ihu.edu.gr/arduino_smart/

 

Με δεδομένη την παιδαγωγική και επαγγελματική ωφέλεια, τέτοιων επιμορφωτικών σεμιναρίων, και εν όψη αναμενόμενης οδηγίας του ΙΕΠ για χρήση των smartphones στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών,  παρακαλούμε να ενημερώσετε αρμοδίως (προωθώντας το παρόν email) το προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Με εκτίμηση,

ο Επιστημονικά υπεύθυνος του Σεμιναρίου

     
Dr. Stavros G. Stavrinides | IEEE Senior Member
Faculty Member | School of Science and Technology
T +30 2310 807525  | F +30 2310- 474520
s.stavrinides@ihu.edu.gr
14th km Thessaloniki-N.Moudania | 57001 Thermi, Greece | www.tech.ihu.edu.gr

«Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» Ιούνιος – Οκτώβριος 2018

Ιούν 201812

Ανοιχτή διαδικτυακή επιμόρφωση για την «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» Ιούνιος – Οκτώβριος 2018

Συνημμένο:

20180608-03473-epimorfosi-ekp-ston-hxo_signed

Ανακοίνωση του ΚΣΕ 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς- πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ 4ης Περιόδου (Οκτ. – Δεκ. 2018)

Ιούν 20188

Συνημμένο:Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ 4ης Περιόδου

Στο ΚΣΕ (Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης) που λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, κατά την επερχόμενη 4η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) υπάρχει πρόθεση για την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                Μοναδικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η Πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ και η μη παρακολούθηση αντίστοιχου επιμ. προγράμματος στο παρελθόν.

Κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 36 ωρών, θα διεξαχθεί σε 12 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει μία 3ωρη συνεδρία ανά εβδομάδα.

Παρακαλούμε λοιπόν: όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω πρόγραμμα στο σχολείο μας να συμπληρώσουν και να μας στείλουν τον συνημμένο πίνακα (έναν ανά σχολική μονάδα).

Σημαντικές σημειώσεις:

  1. Θα μπορούν να συμμετάσχουν συνάδελφοι που δεν ασκούν διδακτικό έργο κατά το επόμενο σχολ. έτος, καθώς επίσης και συνάδελφοι αναπληρωτές, όπως ίσχυσε και στην 1η έως και 3η Επιμορφωτική Περίοδο.
  2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περιοχή, π.χ. Κιλκίς ή Ανατολική Θεσσαλονίκη ή Δυτική Θεσσαλονίκη κ.λπ. Συνάδελφοικάτοικοι άλλων νομών μπορούν να παρακολουθήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα στον τόπο κατοικίας τους, οπότε δεν πρέπει να μας στείλουν τίποτε.
  3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το παραπάνω πρόγραμμα και αποστολή στοιχείων εκπαιδευτικού επ’ ουδενί σημαίνει υποβολή επίσημης αίτησης συμμετοχής. Εξάλλου η υποβολή αιτήσεων δεν έχει αρχίσει ακόμη. Εδώ πρόκειται απλώς για μια «σφυγμομέτρηση» με σκοπό την καλύτερη οργάνωση.

Γρηγόρης Κυριακού

Ημερίδα Ειδικής Αγωγής – Πρόγραμμα

Ιούν 20184

Συνημμένα:

4ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαΐ 201830

Συνημμένο: SUMMER SCHOOL 2018_Description

Θεματική 4ου Καλοκαιρινού Σχολείου:
Discussing Gender: Confrontations and Challenges

Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο που αφορά
στην οργάνωση του τέταρτου Καλοκαιρινού Σχολείου που διοργανώνει η
Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών σε συνεργασία με τον Τομέα
Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος
Fulbright Eλλάδος.

Θεσσαλονίκη,  25 Μαΐου 2018

Τατιανή Ραπατζίκου
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
trapatz@enl.auth.gr
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ζωή Δέτση
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
detsi@enl.auth.gr
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ακύρωση Σεμιναρίου με θέμα ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες’’

Μαΐ 201818

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο με θέμα ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες’’ που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή 20 Μαΐου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ακυρώνεται λόγω αδυναμίας της εισηγήτριας να παραβρεθεί για αιφνίδιους λόγους υγείας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση, και θα σας κρατάμε ενήμερους για επόμενες δράσεις μας εφόσον το επιθυμείτε.

Με εκτίμηση,

ΗΜΕΡΙΔΑ 20-5-2018 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ‘Ένα Πολύτιμο Δώρο Ζωής»

Μαΐ 201814

Συνημμένα:

ΣΥΜΠΛ. 5_3326 program 20.5.18-2

Επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΕΕΠΕΚ: «Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα»

Μαΐ 201810

Συνημμένο:49 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Μουσειακή Αγωγή

Σε συνέχεια των πολυδιάστατων δράσεων της Επιστημονικής Ένωσης για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με χαρά σας
ανακοινώνουμε την υλοποίηση ενός νέου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικού μας
προγράμματος για το 2018 με θέμα: «Η Μουσειακή Αγωγή  στο σχολείο του
21ου αιώνα». Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το
επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων & όλων των ειδικοτήτων.

Δείτε την αναλυτική λίστα των προγραμμάτων μας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,

Ο Πρόεδρος                                         Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης                 Δημήτρης Λιόβας


This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com

« Παλιότερα άρθρα

Αρχείο

Σαν σήμερα

  1. 26/09/: Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών
    Ύστερα από την επιτυχία που είχε ο εορτασμός του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών το 2001 γενικά, και η πρώτη ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών ειδικότερα, αποφασίστηκε να ανακηρυχθεί η 26η Σεπτεμβρίου ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών έτσι ώστε οι ενέργειες η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών να διαθέτει ένα σημείο αναφοράς κάθε έτος. Μάθετε περισσότερα στο: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/day_el.html
  2. 26/09/1905: Ο νεαρός φυσικός Aλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας.

Τί ώρα είναι;

RSS Ενημέρωση απο e-SOSTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων