Ευρωπαϊκά Προγράμματα


eTwinning: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφούμενων

Ιούν 201814

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

 • το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

διοργανώνει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

 1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας
 2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
 4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
 5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Επίσης σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε, και τρία νέα πιλοτικά σεμινάρια:

 • «Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο» και
 • «Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα) στην διδασκαλία μαθημάτων»,

που θα μπορούν να  παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

καθώς και το σεμινάριο:

 • «Τεχνική υποστήριξη Εργαστηρίων Πληροφορικής (μέσω Virtual Machines

που θα μπορούν να  παρακολουθήσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής

Μπορείτε να δείτε την ύλη των σεμιναρίων στο http://seminars.etwinning.gr/register/syllabus.pdf

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (21.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

Ο εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου θα χωριστούν σε e-τάξεις των 20-30 εκπαιδευτικών και κάθε e-τάξη θα αναλάβει ένας επιμορφωτής. Ο επιμορφωτής θα αναλάβει την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της e-τάξης του, την βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό. Το υλικό διατίθεται από την κεντρική ομάδα της δράσης.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παραπάνω σεμινάρια να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που θα βρείτε στο http://seminars.etwinning.gr/register/

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε:

 • ένα από τα πέντε (5) πρώτα σεμινάρια και
 • ένα από τα δύο (2) πρώτα πιλοτικά σεμινάρια και
 • μόνο οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ86) έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και το τελευταίο πιλοτικό σεμινάριο

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 1/07/2018

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τον λογαριασμό σας στο ΠΣΔ απευθυνθείτε στο info@sch.gr

Ειδικά για να παρακολουθήσετε ένα από τα πιλοτικά σεμινάρια πρέπει να διαθέτετε:

 • τον απαραίτητο εξοπλισμό (Thymio ή Arduino ή Rasberry) το κόστος του οποίου είναι περίπου 150€
 • κινητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Τα σεμινάρια υλοποιούνται εξ’ ολοκλήρου από απόσταση μέσω διαδικτύου και οι δραστηριότητες απαιτούν την παράδοση εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οπότε οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική χρήση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Διάρκεια

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 120 ωρών περίπου (6 μήνες) και ξεκινά από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι τον Μάιο 2019. Υπολογίζουμε ότι χρειάζονται από 3 – 5 ώρες κάθε εβδομάδα για να δουν οι επιμορφούμενοι το υλικό και να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, email, τηλεδιάσκεψη.

Διαδικασία

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε εβδομάδα (την Δευτέρα) θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας, καθώς και κάποιες δραστηριότητες – ασκήσεις, τις οποίες οι επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.

Μοντέλο Εκπαίδευσης

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατά την περσινή σχολική χρονιά παρακολούθησαν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί eTwinners από όλη την Ελλάδα. Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί δικτυακές υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων που έχει ανακοινωθεί ενδέχεται να τροποποιηθεί. Αν και δεν προβλέπεται να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια αντικείμενα να αφαιρεθούν η/και να αντικατασταθούν από άλλα.
 • Τα σεμινάρια δεν είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένη ειδικότητα ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων. Για το λόγο αυτό κάποια από τα επιμορφωτικά αντικείμενα ενδέχεται να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην δική σας βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων γίνεται με τρόπο ώστενα μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες ανεξάρτητα από την εμπειρία τους. Ενδέχεται κάποιες δραστηριότητες να είναι απλές για χρήστες που ήδη έχουν επαφή με το αντικείμενο.
 • Είναι εθελοντικά.Όλοι οι συμμετέχοντες (επιμορφούμενοι, επιμορφωτές, συντονιστές, ομάδα διαχείρισης) συμμετέχουν εθελοντικά με υψηλό αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναιείτε ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν. Επίσης η πλειοψηφία των εργαλείων είναι διαδικτυακά εργαλεία που εκτελούνται μέσα από τον browser και δεν απαιτούν εγκατάσταση.
 • Η επιλογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων έχει γίνει με βάση την παιδαγωγική τους αξιοποίησηαλλά και με βάση την συνολική χρησιμότητά τους στους εκπαιδευτικούς. Ενδέχεται κάποια από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην διδακτική πράξη αλλά έχουν υποστηρικτικό ρόλο.
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης τουMoodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, email, τηλεδιάσκεψη.
 • Η ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτεί, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιουργεί και συντονίζει τιςe–τάξεις και επιλύει προβλήματα των καταρτιζόμενων.
 • Κάθε εβδομάδα αναρτάται το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτείται από τους συμμετέχοντες η υποβολή εργασιών σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα.
 • Οι επιμορφωτές μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιμορφούμενοι σε διαφορετικό σεμινάριο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικόπαραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Την βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα.

Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίων

 • Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Βοσινάκης Σπύρος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Παπαδάκης Σπύρος, Διευθυντής ΠΕΚ Πατρών
 • Παρασκευάς Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Υπεύθυνος ΕΥΥ eTwinning
 • Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τζιμόπουλος Νίκος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων
 • Τσινάκος Αύγουστος, Καθηγητής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Σάμψων Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Curtin University (Αυστραλία)
 • Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
 • Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δημητρακοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φεσσάκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Κόλλιας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Χλαπάνης Γιώργος, Διευθυντής 2ου Λυκείου Κω

Αποτελέσματα Καταγραφής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από Διευθύνσεις και Σχολικές Μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας

Ιούν 20181

Συνημμένο:

 

12645_διαβιβαστικό_υλοποιησης_καταγραφης_ευρωπαϊκών

 

 

.

Αποτελέσματα έργου HYPATIA

Μαΐ 201830

Το Ευρωπαϊκό έργο HYPATIA, το οποίο στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΝΟΗΣΙΣ, στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή και αντιμετώπιση αγοριών και κοριτσιών στο χώρο των Θετικών Επιστημών.

Το έργο ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται τυπικά τον Αύγουστο του 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου HYPATIA υπάρχουν διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://www.expecteverything.eu/hypatia/.

Το σύνολο των  δραστηριοτήτων, οι οποίες στο πλαίσιο του έργου μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και υλοποιήθηκαν από το ΝΟΗΣΙΣ τη σχολική χρονιά 2017-2018, μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες για την ισότιμη συμπερίληψη των δύο φύλων στην εκπαίδευση πάνω στις θετικές επιστήμες, είναι διαθέσιμες  εδώ: http://www.expecteverything.eu/file/2017/05/Total-pdf_GR_DP.pdf ,

για κάθε εκπαιδευτικό, που θα θελήσει να τις εντάξει και να τις υλοποιήσει στην τάξη του.

Επιπλέον, ορισμένες από τις δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται στο ΝΟΗΣΙΣ,  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019, για σχολικές ομάδες Β’ Γυμνασίου – Β΄ Λυκείου,

κατόπιν κράτησης, στο πλαίσιο των σχολικών τους επισκέψεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία / διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία Καρνέζου

Μαρία Καρνέζου Ph.D.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τηλέφωνο: 2310 483 000, εσωτ. 121

Fax: 2310 483 020

karnezou@noesis.edu.gr

www.noesis.edu.gr

 

6ο χμ οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης/Τ.Θ. 60330, 57001 Θέρμη

6th km Thessaloniki-Thermi Rd/P.O. Box 60330, 57001 Thermi, Greece

T +30 2310 483000/F +30 2310 483020/ info@noesis.edu.gr / www.noesis.edu.gr

ΕΡΓΟ HYPATIA – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαΐ 201824

Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

[…]

Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρες 14.00-16.00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος
[…]

Πρόσκληση σε Ημερίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Μαΐ 201811

Συνημμένο:  Επιστολή Πρόσκλησης

Πρόσκληση σε Ημερίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα επιστολή πρόσκλησης στην Ημερίδα Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων, που διοργανώνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018. Η προώθηση της εν λόγω πρόσκλησης προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής σας Διεύθυνσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διάδοση της πληροφόρησης και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ημερίδας από το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών.

Με εκτίμηση,

Ελευθέριος Γαϊτανίδης
IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης|Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726318 | Fax. 210 3221863
elgaitanidis@iky.gr |www.iky.gr |  |  

eTwinning: webinar στις 23 Απριλίου 2018 με θέμα «Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης.»

Απρ 201823

Σάς ενημερώνουμε ότι μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning, θα πραγματοποιηθεί webinar στις 23 Απριλίου 2018 με θέμα «Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης.»

Εισηγήτρια της τηλεκπαίδευσης είναι η κ. Μαρία Δάρα Ψυχολόγος (MSc) Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Help-Line.gr. Τo webinar συντονίζει ο Άρης Λούβρης, Εθνικός Συντονιστής eSafetyLabel. Το webinar αφορά εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων και θα γίνει από τις 4:00 μ.μ. ως τις 5:00 μ.μ.

Περισσότερες λεπτομέρειες http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/622-wbn  και οι εγγραφές στο http://www.etwinning.gr/news/webinars Με το πέρας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Με εκτίμηση,

Άρης Λούβρης

Εθν. Συντ. eSafety Label

eTwinning Πρόσκληση Συμμετοχής στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Μαρ 201815

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Workshop) με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά Θεσσαλονίκη, 19-21/4/2018.

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προσκαλεί 10 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτου  ειδικότητας που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας με την προϋπόθεση να  υλοποιούν την τρέχουσα σχολική χρονιά έργο στη δράση eTwinning σχετικό με την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Workshop – PDW) με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 19 έως 21 Απριλίου 2018: www.etwinning.gr/pdw2018

Θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί που να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, με σειρά εγγραφής.

Γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά.

Τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από το έργο eTwinning 2018 σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα μετά τη διεξαγωγή του PDW. Η διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, προβλέπεται μόνον για τους εκπαιδευτικούς εκτός Θεσσαλονίκης. Όλες/οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση ειδικής άδειας, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, για να συμμετάσχουν. Η άδεια είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή και πρέπει να κατατεθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)  από τον εκπαιδευτικό με ΑΔΑ (αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης- κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της στην εφαρμογή της Διαύγειας) ή από την Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς ΑΔΑ, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν το εργαστήριο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν εγγράψει έργο με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά με ημερομηνία εγγραφής και να είναι ενεργό την τρέχουσα σχολική χρονιά με διάρκεια έως το τέλος της.
 • Να γνωρίζουν Αγγλικά, επίπεδο Β2 (γλώσσα επικοινωνίας του συνεδρίου)
 • Να γνωρίζουν χρήση Η/Υ (Α’ επίπεδο)

Μετά την επιλογή θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών και Η/Υ.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/survey/index.php/141737/lang-el

Oι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τις 16/03/2018 στις 14.00. Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στo επίσημο site της δράσης: http://www.etwinning.gr καθώς και στην επίσημη σελίδα Facebook της δράσης  https://www.facebook.com/HelleniceTwinning/

Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning

Email: etwinning@sch.gr

URL: http://www.etwinning.gr

_____________________________________________________________________

ΦΟΡΕΑΣ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts)

Ν. Καζαντζάκη, 26504 Ρίο Πατρών

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2017-18 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Φεβ 201826

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2017-18 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Συνημμένο: 3984 Εγκύκλιος_Ημερίδας Πρεσβευτών eTwinning 2017-19-ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018 16:30 – 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς Ευθυμιάδου & Οδησσού, Κιλκίς
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018 18:30 –  1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς Ευθυμιάδου & Οδησσού, Κιλκίς
Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση:

http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops, επιλέγοντας την αντίστοιχη ελληνική περιφέρεια και το workshop της επιλογής τους.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση συμμετοχής θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την εκδήλωση.

Σας ενημερώνουμε ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στο πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ελληνικής ΕΥΥ του eTwinning (http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops). Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά πριν την παρακολούθηση της ημερίδας για την οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

.

Στοιχεία για Ευρωπαϊκά Πρόγραμμα που υλοποιήθηκαν από Διευθύνσεις και Σχολικές Μονάδες

Φεβ 201823
Αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν υλοποιήσει κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το 2015 μέχρι σήμερα.
«Παρακαλώ, να συμπληρωθούν τα στοιχεία της φόρμας με την ευθύνη Διευθύντριας/ή μέσα στον Μάρτιο μόνο απ’ όσες σχολικές μονάδες έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατά τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, » 
Η Φόρμα βρίσκεται στο  http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/european/programs
Βρείτε το συνημμένο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συνημμένο έγγραφο:       3216.docx

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Nautilius ERASMUS+

Φεβ 201823
Aγαπητοί Διευθυντές, Διευθύντριες
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας συμμετέχει στο πρόγραμμα “Nautilius”, το οποίο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη του Προγράμματος  Erasmus+,  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα πλαίσια της διάχυσης του Nautilius σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της αρμοδιότητάς σας σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, την σελίδα στο Facebook και την ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει.
Τέλος, προσβλέπουμε στην  ενεργή υποστήριξή σας προκειμένου να επιτευχθεί η διάχυση του Nautilius.
Βρείτε μας  στο facebook  https://www.facebook.com/Nautiliusproject/    και στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας http://www.nautiliusproject.com/
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ Πιερίας
Ιωάννης Καζταρίδης
Συνημμένα:
« Παλιότερα άρθρα

Αρχείο

Σαν σήμερα

 1. 26/09/: Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών
  Ύστερα από την επιτυχία που είχε ο εορτασμός του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών το 2001 γενικά, και η πρώτη ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών ειδικότερα, αποφασίστηκε να ανακηρυχθεί η 26η Σεπτεμβρίου ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών έτσι ώστε οι ενέργειες η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών να διαθέτει ένα σημείο αναφοράς κάθε έτος. Μάθετε περισσότερα στο: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/day_el.html
 2. 26/09/1905: Ο νεαρός φυσικός Aλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας.

Τί ώρα είναι;

RSS Ενημέρωση απο e-SOSTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων