Ενημερωτικό Υλικό γενικά


Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ χωρίς Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ!

Ιούν 201829

Σχετικά με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, με προβλεπόμενη έναρξη τον Οκτώβριο 2018, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω (σημεία ενδιαφέροντος ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους):

  • Κατ’ εξαίρεση, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δίδεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, που κατά την κρίση τους διαθέτουν βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., δηλαδή διαθέτουν την ουσιαστική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έστω και αν δε διαθέτουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ(δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες στο έργο εξετάσεις πιστοποίησης Α΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.). Ωστόσο κατά τη διαδικασία κλήρωσης – κατανομής στα προγράμματα, θα δίδεται προτεραιότητα στους έχοντες πιστοποίηση.
  • Με τις παραπάνω ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχήςανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης/διαμονής τους και την ειδικότητά τους, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει την πλήρωση και διεξαγωγή των προγραμμάτων, τα οποία κατ’ ανάγκη καταρτίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο που διέπει το έργο (προτεραιότητες ΕΣΠΑ 2014-2020).


Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης
Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»
Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Κιλκίς: Εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου

Ιούν 201826

Θα ήταν τιμή και χαρά μας να παρευρεθείτε στην εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Καρκινοπαθών Κιλκίς & Παιονίας
«ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ»

 

Συνημμένα: 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training

Ιούν 201825

Συνημμένο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ_ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ_STEM 2018

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει νέο πρόγραμμα προσφέροντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό:

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training

 

Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training» είναι διάρκειας 5 μηνών με συνολικό φόρτο εργασίας 125 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσδιορίζουνε τα στάδια δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να αναγνωρίζουν υλικά, να κατανοούν τις παιδαγωγικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να εφαρμόζουν τα στάδια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM στην τάξη να χρησιμοποιούν υλικά, να πραγματοποιούν σενάρια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM καθώς και να κινητοποιούσουν τους μαθητές σε ομαδικές ερευνητικές πράξεις, να προσαρμόζουν τις αρχές STEM σε διαφορετικά επίπεδα τις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης απότο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτές προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, διδάσκοντες γνωστικών αντικειμένων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διδακτική Ενότητα 1.     Εισαγωγή στις αρχές STEM                                  

Διδακτική Ενότητα 2.     Διδακτική και STEM             

Διδακτική Ενότητα 3.     Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM- Φάσεις σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM

Διδακτική Ενότητα 4.     Σχεδιασμός φύλλων εργασίας STEM

Διδακτική Ενότητα 5.     ARDUINO

Διδακτική Ενότητα 6.     RASSBERY

Διδακτική Ενότητα 7.     Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διδακτική Ενότητα 1.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO

Διδακτική Ενότητα 2.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με RASSBERY

Διδακτική Ενότητα 3.     Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO

 

 

Παρακαλούμε προωθήστε το μήνυμα σε φορείς αρμοδιότητας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας

www.learning.uth.gr

Με εκτίμηση,

Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.:24210 06366

Fax: 24210 06487

Ε-mail: learning@uth.gr

Website: www.learning.uth.gr

«Να είσαι εκεί για τον άλλο. Δώσε αίμα. Μοιράσου τη ζωή»

Ιούν 201822

Συνημμένα:

.

«Οι Φυσικές Επιστήμες περιπλανώνται στο Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι»

Ιούν 201822

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της έκδοσης του περιοδικού Physics News, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σας προσκαλεί να αποστείλετε άρθρο σχετικό με τα εκπαιδευτικά σας ενδιαφέροντα το οποίο θα δημοσιευτεί στο 5ο συλλεκτικό τεύχος του συνδρομητικού περιοδικού και θα εκδοθεί τον Οκτώβριο με θέμα:

«Οι Φυσικές Επιστήμες περιπλανώνται στο Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι»

Επιπλέον, σας προτείνεται η κατ’ οίκον αποστολή των τεσσάρων (4) πρώτων τευχών που έχουν ήδη εκδοθεί (23 Α, 23 Β, 23 Γ, 23 Δ), συνολικής αξίας 30 Ευρώ, έναντι τελικής τιμής 15 Ευρώ! Αν επιθυμείτε επίσης να γίνεται συνδρομητές και στα επόμενα τέσσερα (4) τεύχη (24 Α, 24 Β, 24 Γ, 24 Δ), τα οποία θα λάβετε με την κυκλοφορία τους μεμονωμένα στο χώρο σας, η αξία είναι συν 15 ευρώ. Οι τιμές για κατοίκους επαρχίας είναι στα 20 και 20 Ευρώ αντίστοιχα.

Με εκτίμηση,

Εκ της Ε.Ε.Φ.

ΥΓ. Οδηγίες για τα παραπάνω θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

 

 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6, 106 80  Αθήνα
τηλ: 210 3635701, fax: 210 3610690
site: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

Δήμος Κιλκίς: μουσική συναυλία με τίτλο “…σας λειτουργώ στη δόξα μου”

Ιούν 201815

Συνημμένα:

�ου κεντρικη εκδηλωση Ελευθεριων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημιουργία Συλλόγου Φίλων Αρχαιοτήτων Μουσείου Κιλκίς

Ιούν 201815

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Καλούμε  όλους όσοι ενδιαφέρονται

να συμμετάσχουν στη σύσταση

Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς

και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

επικοινωνώντας με την κ. Μαρία Φαρμάκη, αρχαιολόγο                                                                                                                                            

στα τηλέφωνα: 2310 413415,   23410 22477 & 6977517758

ΔΕΘ-Helexpo, Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή

Ιούν 201814

Συνημμένο:  Επιστολή προς σχολεία (f)

 

.

Εκπαιδευτική Πεζοπορία στο Όρος Κίρφη

Ιούν 201813

Αγαπητές Φίλες,

Αγαπητοί Φίλοι,

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Γυμναστήριο του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και ο Πεζοπορικός Όμιλος Διστόμου ανακοινώνουν τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας στο Όρος Κίρφη, στη Βοιωτία από τις 23 έως τις 24 Ιουνίου 2018, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το διήμερο απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και στελέχη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και σε άλλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή επίσκεψη και εκπαίδευση στο πεδίο.

Συνοπτικά το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ορεινή πεζοπορία, σειρά διαλέξεων για ζητήματα φυσικής αγωγής, περιβαλλοντικής προστασίας – πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης, τόσο στην αίθουσα όσο και στο πεδίο, προβολή και σχολιασμό φιλμ, επίσκεψη στις Πηγές Κρύας (Λιβαδειά) και θαλάσσιο μπάνιο*.

Η περίοδος των αιτήσεων διαρκεί ως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://gym.panteion.gr/pezoporia, ενώ για να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα:

καθώς και την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Ομάδα του ΕΚεΠΕΚ

* Το Τελικό Πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και είναι δυνατό να υποστεί τροποποιήσεις ανάλογα με τον καιρό ή άλλους περιορισμούς κατά την κρίση των διοργανωτών.

 

 

Επισυναπτόμενα:

1. Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας v2

2. Αφίσα

2. Αφίσα Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας (3) 2. Αφίσα Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας (2) 2. Αφίσα Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας (1) 2. Αφίσα Εκπαιδευτικής Πεζοπορίας

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ: ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ….ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ιούν 201812

Συνημμένα:

�ου διά χειρός

« Παλιότερα άρθρα

Αρχείο

Σαν σήμερα

  1. 19/09/1970: Κραυγάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα», ο φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη Γένοβα της Ιταλίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα.

Τί ώρα είναι;

RSS Ενημέρωση απο e-SOSTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων