«Πες το Ραδιοφωνικά και Δια-δικτυακά »

Φεβ 201827

Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας «Πες το Ραδιοφωνικά και Δια-δικτυακά »

Βρείτε Συνημμένο: 3735 6ΘΠΩ4653ΠΣ-ΨΘΙ

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

 1. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής μέσω των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 2. Επιστημονική Εταιρία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας”, “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”esradiosociety.eu
 3. ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ δια της Υπευθύνου, Τάνια Κερκίρη (ΠΕ19)
 4. Τοπικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί
 5. Οργανισμός Πνευματικής ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) opi.gr

 

Συντονιστική Επιτροπή:

 • Προεδρεύων Νικόλαος Γιαγκούλης, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρίας European School Radio, Υπεύθ.Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΙΔΕ Κιλκίς, yagoulis@gmail.com, politistika@dide.kil.sch.gr
 • Σοφία Ευθυμιάδου – Τουλή, Υπεύθ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΙΔΕ Σερρών, sofiaeft@gmail.com
 • Ελένη Δημητριάδου, Υπεύθ.  Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΙΔΕ Ημαθίας, dimitriadi1983@gmail.com
 • Μυράντα Παππά, Υπεύθ. Γραφείου Καινοτόμων Δράσεων ΔΙΔΕ Πιερίας, politistika@dide.pie.sch.gr
 • Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Υπεύθ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΙΔΕ Χαλκιδικής, akonstand@yahoo.gr
 • Αικατερίνη Βάσιου, Δρ., Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΙΔΕ Πέλλας, avasiou@sch.gr

 

Παιδαγωγική Ομάδα:

 • Αμανατίδης Νικόλαος . Δρ., Διευθυντής 1ου Πειραμ. Δημοτικού Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσ/νίκης.
 • Βάσιου Αικατερίνη , ΔΙΔΕ Πέλλας
 • Γιαγκούλης Νικόλαος , ΔΙΔΕ Κιλκίς
 • Δημητριάδου Ελένη , ΔΙΔΕ Ημαθίας
 • Ευθυμιάδου Σοφία – Τουλή, ΔΙΔΕ Σερρών
 • ΚωνσταντινίδηςΑριστείδης , ΔΙΔΕ Χαλκιδικής
 • Μιχαλοπούλου Ελένη , Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων
 • Παππά Μυράντα , ΔΔΕ Πιερίας
 • Σιάνου-Χατζηκαμάρη Παναγιώτα Εκπαιδευτικός ΠΕ17.05, Δ.Σ.Επιστ. Εταιρία European School Radio
 • Σκουμποπούλου Χαρά , Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΤΕ16, Μουσικό Σχολείο Βέροιας

 

Λογότυπο:

Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου:

 

Η Αγωγή Υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών με την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών αφενός για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και αφετέρου για την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος

Στην εποχή των Μέσων και των εικονικών κόσμων μέσα στα οποία τα παιδιά μεγαλώνουν είναι απαραίτητη η σύνδεση αυτών  με τη σχολική εκπαίδευση, κυρίως μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες ή/και μέσα από καινοτόμες δράσεις (πχ. ερευνητικές εργασίες) στα πλαίσια του σχολείου. Σύμφωνα με έρευνα, οι σημερινοί μαθητές αποφοιτούν από το Λύκειο έχοντας περάσει 20.000 ώρες σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σχεδόν διπλάσιο χρόνο απ’ όσο στο σχολείο (11.000 ώρες) (Berg et al, 2004)3 ενώ συχνά συνδυάζουν παλιά και νέα μέσα.

“Βασικό συστατικό της μιντιακής παιδείας του σύγχρονου πολίτη είναι η κριτική πρόσληψη της πληροφορίας, ψηφιακές δεξιότητες, δημοσιογραφικά εργαλεία διασταύρωσης της είδησης και διαρκής έρευνα για την αυθεντικότητα και εγκυρότητα της πηγής”[1].

Επομένως, η εκπαίδευση στα Μέσα δεν θεωρείται τρόπος προστασίας αλλά τρόπος προετοιμασίας των μαθητών, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου που τους περιβάλλει.[2]   Ο στόχος της ένταξης των Μέσων στη σχολική εκπαίδευση είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός έντονα επικοινωνιακού και υπερ-πληροφοριακού κόσμου. Είναι σαφές ότι ο γραμματισμός στα μέσα ξεκινά από πολύ νωρίς στη ζωή των νέων ανθρώπων. Τα ηλεκτρονικά Μέσα θα μπορούν να συνδεθούν με τη σχολική εκπαίδευση και να αξιοποιηθούν σε προγράμματα  σπουδών, σε δράσεις στα πλαίσια του σχολείου και σε σχολικές δραστηριότητες, όπως προγράμματα Αγωγής Υγείας.

“Δεν πρέπει να μιλάμε πλέον για «ψηφιακούς αυτόχθονες» αλλά για «ψηφιακούς πολίτες», και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί η σύγχρονη προσέγγιση της Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία (Media and Information Literacy)[3].

Το Ραδιόφωνο, ως Μέσο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, πέρασε κι αυτό στην ψηφιακή εποχή, προωθώντας εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές αξίες. Ειδικότερα το European School Radio, το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο είναι μία δράση που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία με μεγάλη επιτυχία και προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Είναι ένα κανονικός Διαδικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός με Οργανωτική Επιτροπή και Συντονιστική Ομάδα, ραδιοφωνικούς παραγωγούς τις σχολικές ραδιοφωνικές ομάδες, Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα, κανόνες λειτουργίας, καλύπτει Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Χρήσης καθώς προστατεύει τα ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων Γενικότερα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με την κοινωνία ευρύτερα, αφού επικοινωνεί τις ανησυχίες και το δημιουργικό πεδίο των μαθητών/τριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο εκπροσωπείται από την Επιστημονική Εταιρεία European School Radio και αποτελεί κομβικό συνεργαζόμενο φορέα στο παρόν Περιφερειακό Δίκτυο.

Σε μια σύγχρονη εκπαίδευση, θα πρέπει οι μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνούν και να ερευνούν, να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη μάθηση τους, να μπορούν να επεξεργάζονται την είδηση με κριτική σκέψη και να ελέγχουν την αξιοπιστία των σχετικών πηγών πληροφόρησης, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν τα νέα μέσα δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους, ώστε να διαμορφώσουν υπεύθυνες και υγιείς συμπεριφορές και αντιλήψεις, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους,  να επιλύουν προβλήματα με αυτοπεποίθηση είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία σωστά, αποτελεσματικά και ηθικά.

Σκοπός του Δικτύου είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές και μαθήτριες, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας, δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα νέα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο. Επίσης, έχει σκοπό να συμβάλλει ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν μια τεκμηριωμένη και κριτική κατανόηση της φύσης των Διαδικτυακών Μέσων και των περιεχομένων τους και ιδιαίτερα του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, καθώς και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιεχομένου και τη διαδικασία της ραδιοφωνικής παραγωγής. Επίσης να αναπτύξουν συμπεριφορές σεβασμού για τους δημιουργούς και για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενών Δικαιωμάτων. Τέλος να αποκτήσουν οι μαθητές μια χρήσιμη, επωφελή και δημιουργική ενασχόληση, ώστε να την αξιοποιούν στον ελεύθερο χρόνο τους.

 

Για τους πρώτους μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 θα λειτουργήσει σε πιλοτική μορφή.

 

Στόχοι

Οι γενικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Να γνωρίσουν τα κλασσικά και τα νέα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες ως προς την ορθή χρήση και αξιοποίηση των κλασσικών αλλά και διαδικτυακών μέσων από τα οποία προέρχεται η ενημέρωση
 • Να διευρύνουν τις ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με παραδοσιακές μορφές αλλά και νέους τρόπους
 • Να αποκτήσουν νέα στάση και συμπεριφορά απέναντι στην είδηση και την πληροφόρηση με πιο κριτικό πνεύμα και ακολουθώντας κανόνες δεοντολογίας

 

Σε  γνωστικό επίπεδο

 • Να αποσαφηνίσουν τις έννοιες: ΜΜΕ, ραδιόφωνο, τεχνολογία ήχου και εικόνας, είδηση, διαφήμιση, και άλλα.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με έναν δημιουργικό τρόπο
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες επεξεργασίας ήχου, εικόνας και Διαδικτύου
 • Να προετοιμάζουν, να ηχογραφούν, να παράγουν, να μεταδίδουν μια ραδιοφωνική εκπομπή
 • Να αποκτήσουν γνώσεις ως προς τα πνευματικά δικαιώματα και να αναπτύξουν συμπεριφορές σεβασμού τους

 

Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης
 • Να εκπαιδευτούν στην ομαδική επικοινωνία, κατανόηση, αποδοχή και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με τρίτους
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται γενικά
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες ως προς την ορθή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών από τις οποίες προέρχεται η ενημέρωση
 • Να αποκτήσουν νέα στάση και συμπεριφορά απέναντι στην είδηση και την πληροφόρηση με πιο κριτικό πνεύμα και δημοσιογραφική αντίληψη
 • Να διευρύνουν την άποψη τους για τη μουσική, τον πολιτισμό, την αισθητική, γνωρίζοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, γνωρίζοντας  διαφορετικούς πολιτισμούς και ήθη και έθιμα, έτσι ώστε να αποκτήσουν πολυποίκιλες αισθητικές εμπειρίες.

 

Οι Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται:

 • Δευτεροβάθμια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια προγράμματος:

 • 3 σχολικά έτη, 2017-2018,2018-2019, 2019-2020 με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018.

[1] Frank La Rue, Assistant Director της UNESCO στον τομέα Information and Communication, όπως παραπάνω στο ίδιο συνέδριο.

[2] Σοφία Παπαδημητρίου, “Εγγραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy): Εισαγωγή του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στο Σχολείο του 21ου Αιώνα”,  Ραδιοφωνικός Σταθμός Στο Κόκκινο, προσπελάθηκε Νοέμβριο 2017 http://www.stokokkino.gr/article/1000000000025499/

[3]  Irina Bokova,Πρόεδρος της UNESCO, Απόσπασμα απο Ομιλία,Διεθνές συνέδριο της UNESCO στην Τζαμάικα, 1 Νοέμβρη 2017.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχείο

Σαν σήμερα

 1. 28/10/1940: Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Το «ΌΧΙ» των Ελλήνων.

Τί ώρα είναι;Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων