Πιστεύω πως τα δύσκολα Θέματα των μαθηματικών τεχνολογικής κατεύθυνσης ,ευνοόυν την πρόσβαση των  μαθητών της Θεωρητικής κατεύθυνσης στις σχολές του 5ου πεδίου.

Μήπως θα έπρεπε να διαχωριστούν τα θέματα των μαθηματικών τις τεχνολογικής απο αυτά τις θετικής;