Εγκύκλιοι / Νομοθεσία

Σχολικά Εργαστήρια

Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων 2014 (Προδιαγραφές 2014)

Επιτροπή Στήριξης μαθήματος Τ.Π.Ε. και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής – Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (132831/Γ1 / 18-11-2011)

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (Κανονισμός ΣΕΠΕΗΥ / 09-2005)

Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ

2013-2014

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (155327/Γ7 / 22-10-2013)

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) (141842/Γ7 / 03/10/2013)

2012-2013

  • Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (123052 /Γ7 / 10-10-2012)
  • Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) (114540/Γ7 / 27-09-2012)
  • Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (106549/Γ7 / 14-09-2012)

Μαθήματα

2014-2015

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου, της Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, της Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και της Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 (190878/Δ2 / 25-11-2014)

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-2015 (184987/Δ2 / 17-11-2014)

Οδηγίες για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μαθημάτων Πληροφορικής της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου (157161/Γ2 / 01-10-2014)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β ́, Γ ́ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B ́, Γ ́, Δ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (77204/Γ2 / 15-05-2014)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. (53235/Γ2 / 07-04-2014)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (53248/Γ2 / 07-04-2014)

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015. (104968/Γ2 / 07-04-2014)

2013-2014

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 (20895/Γ2 / 13-02-2014)

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (92995/Γ7 / 10-08-2012)

 Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων