Ανακατανομή εξοπλισμού

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, τη Δ/νση Β’θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και τη Δ/νση Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας οργανώνουν τη δράση «Κατανομή Πλεονάζοντος Εξοπλισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων του νομού Κέρκυρας».

Στα πλαίσια αυτής της δράσης τα σχολεία που έχουν πλεονάζον εξοπλισμό καλούνται να τον δηλώνουν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Δήλωση Πλεονάζοντος Εξοπλισμού». Τα στοιχεία του πλεονάζοντος εξοπλισμού θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα «Πλεονάζον Εξοπλισμός».

Τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν εξοπλισμό μέσα από αυτή τη δράση καλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα «Πλεονάζον Εξοπλισμός» για τη διαθεσιμότητα σε εξοπλισμό και στη συνέχεια να επικοινωνούν με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κέρκυρας για τη διαμοίραση. Ο πλεονάζον εξοπλισμός θα παραδίδεται από το ένα σχολείο στο άλλο με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής .

Μέσα από αυτή τη δράση, ακόμα και παλιοί υπολογιστές θα μπορούν να αξιοποιηθούν με το κατάλληλο λογισμικό ενώ και χαλασμένοι υπολογιστές θα μπορούν να προσφέρουν επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια. Χρήσιμα μπορούν να φανούν περιφερειακά κομμάτια, όπως εκτυπωτές, ηχεία, καθώς και παλαιότερος δικτυακός εξοπλισμός.

Παρακαλούμε όλα τα σχολεία για την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων