Άρθρα κατηγορίας ΣΕΠΕΗΥ

Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

Ορισμός Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Υ. Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. Ν. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2013-2014

Ενημερωθείτε από υπ’ αρίθ. 138/16-01-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας (ΑΔΑ: ΒΙΡ39-4ΒΕ) από εδώ.

Κατηγορίες: Διοικητικά - Έγγραφα, Καθηγητές Πληροφορικής, ΣΕΠΕΗΥ | Γράψτε σχόλιο