Άρθρα κατηγορίας Κτηματολόγιο υποδομών ΤΠΕ

Νέα Υπηρεσία του ΠΣΔ «Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) των σχολείων»

Το Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων αναβαθμίστηκε δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγεγραμμένου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών. Η νέα έκδοση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: http://inventory.sch.gr,  όπου υπάρχει και … Συνέχεια

Κατηγορίες: Γενικά & Ανακοινώσεις Π.Σ.Δ., Κτηματολόγιο υποδομών ΤΠΕ | Γράψτε σχόλιο