Συμμετέχοντες σεμινάριου «Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

Σας ενημερώνοπουμε ότι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς του Ν. Φωκίδας με θέμα:

«Δημιουργώντας αποτελεσματικές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για την τάξη – To εργαλείο Prezi»

που διοργανώνει το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.) Φωκίδας σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας είναι συμμετέχοντες.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι το σεμινάριο αποτελείται από 2 εργαστηριακές συνεδρίες και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 από 17:00 έως 20:00 στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας (Λ. Σαλώνων 48, Άμφισσα).

Για την διευκόλυνσή όλων μας παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα μαζί σας τα στοιχεία λογαριασμού σας (όνομα χρήστη/username & κωδικός πρόσβασης/password) σε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
  2. Facebook
  3. Gmail

Τα στοιχεία αυτά θα χρειαστούν για την σύνδεσή μας στην υπηρεσία Prezi.

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, Επιμορφώσεις - Σεμινάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση