Κατάργηση των Κε.Πλη.Νε.Τ. με το νέο σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που βρίσκεται σε διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3873), προβλέπεται η κατάργηση της δομής των Κε.Πλη.Νε.Τ. (άρθρο 17) και η αντικατάστασή τους από έναν εκπαιδευτικό κλάδου Πληροφορικής σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 14).

 

Η αλλαγή αυτή θεωρούμε ότι είναι αρνητική καθώς θα έχει ως συνέπειά της

 1. την υποβάθμιση της τεχνικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων σε ζητήματα ΤΠΕ και
 2. την κατάργηση της επιμορφωτικής δράσης σε ζητήματα ΤΠΕ των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας,

εργασίες με τις οποίες είναι επιφορτισμένο σε κάθε περιοχή το Κε.Πλη.Νε.Τ.

Για την τεχνική στήριξη ο καθένας από εσάς ως Διευθυντής ή εκπαιδευτικός μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη του περιπτώσεις όπου το Κε.Πλη.Νε.Τ. (τις χρονιές που ήταν στελεχωμένο) παρείχε τεχνική βοήθεια, είτε με επιτόπου επισκέψεις στη σχολική μονάδα, είτε εξ αποστάσεως, είτε με την μεταφορά του προβληματικού εξοπλισμού στο Κε.Πλη.Νε.Τ. και την επισκευή του (αποτροπή επίσκεψης του προσωπικού λόγω μη έγκρισης οδοιπορικών για μετακινήσεις του μικρότερων των 50 χλμ.).

Ως εκπαιδευτικοί ίσως να έχετε επωφεληθεί από την παρακολούθηση επιμορφώσεων, σεμιναρίων ή ημερίδων που έχουν πραγματοποιηθεί από κάποιο Κε.Πλη.Νε.Τ., επιμορφώσεις που σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν το κενό της απουσίας υπηρεσιακής επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας. Αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά και κάποιες επιμορφωτικές δράσεις

Του Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας:

 • Σχολ. Έτος 2012-13, επιμορφωτικό σεμινάριο «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης κα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle», από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας κ.ά. υποστηριζόμενο από το το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αχαΐας.
 • Σχολ. Έτος 2013-14, επιμορφωτικό εργαστήριο «Αξιοποίηση των ιστολογίων και των wikis στην εκπαιδευτική πράξη», από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας κ.ά.
 • Σχολ. Έτος 2013-14, επιμορφωτικό σεμινάριο «Από την εμπειρία των ερευνητικών εργασιών στο Ν. Φωκίδας – Προτεινόμενες προσεγγίσεις», από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας κ.ά.
 • Σχολ. Έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle», από 1ο Εκ Άμφισσας (2), ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας (1), Γυμνάσιο Ιτέας (1) υποστηριζόμενα όλα από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αχαΐας. (Τις χρονιές αυτές υπήρξε είτε καθυστερημένη, είτε καθόλου στελέχωση του Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας)
 • Σχολ. Έτος 2017-2018, ενδοσχολική επιμόρφωση υπευθύνων τμημάτων στο mySchool

Άλλων Κε.Πλη.Νε.Τ. ανά την επικράτεια:

 • Από το σχολ. έτος 2011-12 μέχρι σήμερα, ποικίλα εξ αποστάσεως σεμινάρια μέσω πλατφόρμας Moodle (π.χ. αξιοποίηση Moodle, Ψηφιακή αφήγηση, Geogebra) υποστηριζόμενα από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αχαΐας (βλ. http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/).
 • Σχολ. Έτος 2017-18, Ποικίλα εξ αποστάσεως σεμινάρια μέσω πλατφόρμας Moodle επιμόρφωσης εκπαιδευτικών eTwinning, υποστηριζόμενα από το Κε.Πλη.Νε.Τ. Κυκλάδων (βλ. http://seminars.etwinning.gr/)

 

Την ίδια στιγμή, με την πρόταση αυτή του Υπουργείου Παιδείας θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση τόσο των Διευθύνσεων όσο και των σχολικών μονάδων για τους εξής λόγους:

 1. Τα Κε.Πλη.Νε.Τ. λειτουργούν χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό, καθώς στελεχώνονται από δύο εκπαιδευτικούς Πληροφορικής χωρίς επιδόματα. Με το νέο σχήμα σε κάθε Νομό θα έχουμε δύο διοικητικούς υπαλλήλους (όχι Πληροφορικούς) ως προϊσταμένους του νέου τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με επίδομα (έναν στην Δ/νση Α/θμιας και έναν στην Δ/νση Β/θμιας) και δύο εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (έναν στην Δ/νση Α/θμιας και έναν στην Δ/νσης Β/θμιας) ως υφιστάμενους αυτών.
 2. Με το σχήμα αυτό δεν θα είναι δυνατή η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των Δ/ντων των σχολικών μονάδων και των σχολικών εργαστηρίων σε κάθε Διεύθυνση. Ως εκ τούτου το έργο της τεχνικής υποστήριξης θα μεταφερθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες με πρόσθετο κόστος για τα σχολεία ή θα απαξιωθεί ο Πληροφορικός εξοπλισμός.

 

Η πρότασή μας είναι το Κε.Πλη.Νε.Τ.:

 • Να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του ως αυτόνομη τοπική και αποκεντρωμένη δομή για την υποστήριξη της τοπικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να ενισχυθεί ο επιμορφωτικός του ρόλος μέσα από επίσημη θεσμοθέτηση δράσεων.
 • Η επιλογή των στελεχών του να συνεχίσει να γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας και σε κάθε Κε.Πλη.Νε.Τ. να συνεχίσει να μπορούν να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί από όλη την Περιφέρεια.
 • Τα Κε.Πλη.Νε.Τ. διοικητικά να βρίσκονται κάτω από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί με τεχνολογικό εξοπλισμό και προσωπικό.

 

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί και Διευθυντές,

Από εσάς ζητάμε, αν πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες του Κε.Πλη.Νε.Τ. είναι χρήσιμες στο έργο σας, να κάνετε ένα σχόλιο στη διαβούλευση εκθέτοντας την άποψή σας από την εμπειρία που είχατε από την συνεργασία σας με το Κε.Πλη.Νε.Τ., στηρίζοντας την πρότασή μας για την συνέχιση λειτουργίας των Κε.Πλη.Νε.Τ.

άρθρο 14: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3859

άρθρο 17: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3856

Η διαβούλευση λήγει την Δευτέρα 26/3 στις 15:00.

Με εκτίμηση

Χρήστος Ρέτσας, κλ. ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19), Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας

Ασημάκης Σιδηρόπουλος κλ. ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19),  Τεχνικός Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ. Φωκίδας

Σχετικά με Χρήστος Ρέτσας

Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Kάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις θεματικές περιοχές α) Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και β) Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού. Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ 19 Πληροφορικής. Εκπαιδευτής προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, πρώην Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Εργαστηριακός Συνεργάτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας).


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, Επικαιρότητα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση