Πολυτονικά Ἑλληνικά στόν Η/Υ εὔκολα γιά ὅλους

Ἕνας εὔκολος, διαισθητικός καὶ φιλικὸς τρόπος πληκτρολόγησης μονοτονικῶν καὶ πολυτονικῶν κειμένων, ἀνεπτυγμένος μὲ τεχνολογία Tavultesoft Keyman πρὸς χρῆσιν ὅλων: μαθητῶν, φοιτητῶν, ἑλληνιστῶν, καθημερινῶν χρηστῶν, ἀκόμη καὶ Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ δὲν διαθέτουν ἑλληνικὰ στὸν ὑπολογιστή τους.

Δοκιμάστε το εδώ. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν προς χρήση.

Γιὰ 90 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τὸ προϊόν διατίθεται πρὸς δοκιμήν. Μετὰ τὸ πέρας τῶν 90 ἠμερῶν ἢ καὶ νωρίτερα, μπορεῖτε νὰ ζητήσετε κωδικὸ ἐνεργοποίησης ἀπὸ τὴν διεύθυνση adeliyanni@yahoo.gradmin@keymangreek.gr. Ὁ κωδικὸς παρέχεται δωρεάν.

Κατηγορίες: Ελεύθερο λογισμικό, Εργαλεία για την Τάξη & τον Καθηγητή, Τ.Π.Ε. στην Κοινωνία & στον Πολιτισμό. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση