Διευθυνσιοδότηση στο internet

Δείτε ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους σχετικά με τη διευθυνσιοδότηση στο internet. Πηγή: Ελληνική ομάδα ipv6.

Τι σημαίνει το ακρωνύμιο “IP”; Η ακρωνύμιο σημαίνει  «Internet Protocol», δηλαδή «Πρωτόκολλο Διαδικτύου».

Τι είναι το IPv6; Πρόκειται για το ακρωνύμιο του «Internet Protocol version 6», που σημαίνει «Πρωτόκολλο Διαδικτύου Έκδοση 6».

Για ποιο λόγο δεν υπάρχει IPv5; To IPv5 σχεδιάστηκε ως πειραματικό πρωτόκολλο για τη διανομή ροών δεδομένων. Δεν διαδόθηκε η χρήση του.

Τι είναι οι διευθύνσεις IP;
Κάθε συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες συσκευές του Διαδικτύου από μια διεύθυνση, τη διεύθυνση IP. Στο πρωτόκολλο IPv4, η διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερεις αριθμούς που διαχωρίζονται με την τελεία (.) και κάθε ένας από τους αριθμούς αυτούς λαμβάνει τιμές από μηδέν (0) έως διακόσια πενήντα πέντε (255). Παράδειγμα: 192.168.1.1. Οι συνδυασμοί των τεσσάρων αριθμών δημιουργούν περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις. Στο πρωτόκολλο IPv6, μια διεύθυνση αποτελείται από οκτώ ομάδες των τεσσάρων ψηφίων στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Παράδειγμα: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab. Το πλήθος των μοναδικών διευθύνσεων IPv6 είναι πολύ μεγαλύτερο: 3.4×1038

Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε το νέο IP πρωτόκολλο (IPv6);
Το φάσμα διευθύνσεων του IPv4 έχει πλέον εξαντληθεί καθώς ο αριθμός των χρηστών και των συσκευών που συνδέονται στο Διαδίκτυο έχει εκτιναχθεί. Το IPv6 αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό αυξάνοντας το εύρος των διευθύνσεων από 232 σε 2128.

Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της εξάντλησης του φάσματος διευθύνσεων IPv4; Η προσωρινή λύση, που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων διευθύνσεων IPv4 σε συσκευές που συνδέονται σε εσωτερικό δίκτυο, και η χρήση μίας ή μικρού αριθμού δημόσιων διευθύνσεων IPv4 από μια συσκευή που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο δίκτυα (gateway) και χρησιμοποιεί την τεχνική μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (Network Address Translation – ΝΑΤ). Η εν λόγω τεχνική, όμως, αυξάνει την πολυπλοκότητα του δικτύου, ως προς την εγκατάσταση και ενημέρωση των ρυθμίσεων, καθώς και των εφαρμογών.

Για ποιο λόγο δεν παραμένουμε μόνιμα στην τεχνική NAT; Η τεχνική NAT αποτελεί αιτία αρκετών προβλημάτων σε εφαρμογές που επιτρέπουν την απευθείας επικοινωνία των συσκευών των τελικών χρηστών, όπως είναι τα δικτυακά παιχνίδια, η τηλεφωνία και εικονοτηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, οι εφαρμογές διαμοιρασμού αρχείων, υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων, κλπ. Με τη χρήση του IPv6 τα προβλήματα που προκαλεί η τεχνική NAT θα ξεπεραστούν και θα απλοποιηθεί η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εφαρμογών.

Ποια είναι η μορφή διευθύνσεων του IPv6;
Παράδειγμα: 2001:0ba0:01e0:d001:0000:0000:d0f0:0010
Η διεύθυνση αποτελείται από 128 δυαδικά ψηφία (που λαμβάνουν τιμή 0 ή 1). Προκειμένου η αναπαράσταση να είναι πιο σύντομη, χρησιμοποιείται το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης, οπότε η διεύθυνση αναπαρίσταται από 32 δεκαεξαδικά ψηφία. Για να διευκολυνθεί η ανάγνωση, απομνημόνευση και αντιγραφή, χωρίζονται σε οκτώ ομάδες των τεσσάρων δεκαεξαδικών ψηφίων, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με την άνω-κάτω τελεία (:). Κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο αναπαριστά έναν αριθμό από το 0 έως το 15. Από το 0 μέχρι το 9 αναπαρίστανται οι δέκα πρώτοι αριθμοί, ενώ τα γράμματα Α-F αναπαριστούν τους αριθμούς 10-15, αντίστοιχα. Όταν όλες οι τετράδες που ακολουθούν από μία τετράδα έχουν την τιμή 0000, τότε η διεύθυνση μπορεί να συντομευθεί με τη χρήση δύο άνω-κάτω τελείων (::). Παράδειγμα: Η διεύθυνση 2001:0ba0:: ισοδυναμεί με τη διεύθυνση: 2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:0000. Μια τετράδα από ψηφία μηδέν μπορεί να αντικαταστεί από ένα ψηφίο (0) ή να παραληφθεί εντελώς, διατηρώντας την άνω-κάτω τελεία. Παράδειγμα: Η διεύθυνση 2001:ba0:0:0:0:0::1234 αντιστοιχεί στη διεύθυνση: 2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234.

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη του IPv6;
Εν συντομία:

  1. Μεγαλύτερο εύρος διευθύνσεων, από 232 σε 2128,
  2. Καλύτερη υποστήριξη λειτουργιών ασφάλειας,
  3. Αυτόματη ρύθμιση συσκευών κατά τη σύνδεση στο δίκτυο, πχ stateless autoconfiguration
  4. Καλύτερη υποστήριξη μετακινούμενων συσκευών/χρηστών (mobility),
  5. Διευκολύνει τη διευθυνδιοδότηση δικτύων και βελτιστοποιεί την ιεραρχία δρομολόγησης,
  6. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο.
Κατηγορίες: Δίκτυα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση