Ανακοίνωση Επιμόρφωσης στην Α.Ε.Π.Π.

Παραθέτουμε το έγγραφο της ανακοίνωσης (epimorfosi_epy-v3_1111.pdfκαι κοινοποιούμε το email που μας έστειλε η Ε.Π.Υ. προς κάθε ενδιαφερόμενο:

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) υλοποιεί στο πλαίσιο των δράσεών της, επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής προσέγγισης και αξιολόγησης στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20» διάρκειας 20 ωρών.

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον αποτελεί για τον κλάδο ΠΕ19 και ΠΕ20, ένα από τα σημαντικότερα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ΕΠΥ ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και συγγραφής του διδακτικού πακέτου για το μάθημα, οργάνωσε στα τέλη Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Ημερ. και Δ’ Εσπερ. Λυκείου, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον». Η ημερίδα διεξήχθη με επιτυχία υπεράνω κάθε προσδοκίας. Την παρακολούθησαν πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Οι παρουσιάσεις που έγιναν, ήσαν όλες στοχευμένες και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την ημερίδα, τα οποία σχολίαζαν με εγκωμιαστικό τρόπο την πρωτοβουλία της ΕΠΥ και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το μά-θημα, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την υλοποίηση του επιμορ-φωτικού προγράμματος.

 

Με το επιμορφωτικό πρόγραμμα η ΕΠΥ:

α) επιδιώκει να συμβάλλει στην ενημέρωση, την εξέλιξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20,

β) επιθυμεί να αναδείξει το μάθημα και να το καταστήσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ19 και ΠΕ20,

γ) μεριμνά και θα συμβάλλει στην καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στην υλοποίηση πρότασης για τη βελτίωση και αναβάθμιση του γνωστικού αντικειμένου,

δ) επιδιώκει οι επιμορφούμενοι να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που διδάσκουν και να στηρίξουν αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η ΕΠΥ έχει συγκροτήσει ομάδα εκπαιδευτών (μελών της ΕΠΥ) με αξιόλογη συγγραφική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία στο μάθημα που θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Όσα μέλη της ΕΠΥ με σημαντικό συγγραφικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο στο μάθημα επιθυμούν να διδάξουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλουν mail στο aeppAperiodos@epy.gr.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΕΠΥ σας καλεί να παρακολουθήσετε το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου και θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Τα μαθήματα θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Οργανωτική Επιτροπή

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις - Σεμινάρια, Καθηγητές Πληροφορικής. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση