Επικοινωνία

Επικοινωνία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας:

Για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Φωκίδας υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί:

  1. Ρέτσας Χρήστος, ως Υπεύθυνος και
  2. Σιδηρόπουλος Ασημέκης ως Τεχνικός Υπεύθυνος.

Για να ενημερώνεστε για κάθε νέα δημοσίευση στο blog, εισάγετε το https://blogs.sch.gr/plinetfk/feed/ σε έναν rss reader ή στον mail client που χρησιμοποιείτε.