Μικρές πληροφορίες χρήσης του Cisco Webex Meetings

Δείτε μερικές ρυθμίσεις του Cisco Webex Meetings που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες:

  • Chat: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε το παράθυρο συνομιλίας μιας τηλεδιάσκεψης στο Meeting->Options->General->Chat (Εικόνα 1)
  • Απενεργοποίηση καμερών συμμετεχόντων: Πάλι στο Meeting->Options->General, η επιλογή Allow all participants to turn on video. Όταν είναι επιλεγμένη, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ενεργοποιεί ελεύθερα την κάμερά του, διαφορετικά κανένας δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει. (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση της συνομιλίας (chat)

  • Απενεργοποίηση μικροφώνων συμμετεχόντων: Στο παράθυρο συμμετεχόντων (participants) πατάτε τις τρεις τελείες και αναδύεται ένα παράθυρο με δύο επιλογές. Η πρώτη (Mute on entry) κλείνει το μικρόφωνο των συμμετεχόντων κατά τη σύνδεσή τους, ενώ η δεύτερη (Allow attendees to unmute themselves) σας επιτρέπει να δίνετε ή να αφαιρείτε από τους συμμετέχοντες το δικαίωμα ανοίγματος του μικροφώνου τους (όταν είναι τσεκαρισμένο, οι συμμετέχοντες ανοίγουν το μικρόφωνό τους όποτε το θελήσουν). (Εικόνα 2)

Εικόνα 2: Διαχείριση μικροφώνων συμμετεχόντων

  • Διαμοιρασμός εικόνας και ήχου: Αν θέλετε να δείξετε στους συμμετέχοντες ένα βίντεο με ήχο ή να αναπαραγάγετε αρχείο ήχου, πατήστε Share και στο πάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου επιλέξτε Optimize for motion and video. Προσέξτε να είναι επιλεγμένη δεξιά η επιλογή Share your computer audio. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρετε στους συμμετέχοντες ακριβώς τον ήχο που αναπαράγει ο υπολογιστής σας. (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Διαμοιρασμός βίντεο και ήχου

Αφήστε μια απάντηση