Ανεπιθύμητη αλληλογραφία – Ενημέρωση και μέτρα προστασίας

Τις τελευταίες βδομάδες παρατηρείται μια έξαρση της ανεπιθύμητης εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε λογαριασμούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα μηνύματα αυτά, εκτός από ενοχλητικά, είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα, γι αυτό είναι επιτακτικό να μπορείτε να τα αναγνωρίζετε ΠΡΙΝ δοκιμάσετε να τα διαβάσετε.

Α. Τα χαρακτηριστικά τους είναι:

1. Προέρχονται συνήθως από χώρες του εξωτερικού με μη αναγνωρίσιμη διεύθυνση αποστολέα, π.χ  arthur@view-sonic.ae. Αυτή η πραγματική διεύθυνση προέλευσης αποκρύπτεται από το πεδίο Αποστολέας ή Από του προγράμματος ανάγνωσης αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε. Για να τη δείτε, βάλτε το ποντίκι πάνω από τον υποτιθέμενο αποστολέα ή επιλέξτε το μήνυμα και δείτε τον πραγματικό αποστολέα στην επικεφαλίδα του.

2. Περιέχουν συνήθως ως επισυναπτόμενο ένα έγγραφο .doc ή συμπιεσμένο αρχείο .zip με ακατανόητο όνομα, π.χ. SGL-090120 SOQ-092320.doc ή UYM-090120 ZGZ-092320.zip. Σε καμία περίπτωση μη δοκιμάσετε να ανοίξετε αυτό το επισυναπτόμενο. Κινδυνεύει η ασφάλεια του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3. Το συνολικό μέγεθος του μηνύματος είναι από 140ΚΒ έως 350ΚΒ.

4. Παρότι το θέμα τους φαίνεται υπηρεσιακά πειστικό, συνήθως μια προσεκτική ανάγνωση του θέματος ή και του σώματος του μηνύματος αποκαλύπτει ότι είναι παραπλανητικό.

Εάν διαπιστώσετε ότι ένα εισερχόμενο μήνυμα έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, διαγράψτε το αμέσως από τα Εισερχόμενα και από τον Κάδο.

Β. Μέτρα προστασίας

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου σας μέσα από τη σελίδα webmail.sch.gr.

2. Μεταβείτε στην ενότητα Αλληλογραφία->Κανόνες. Εδώ μπορείτε να ορίσετε κανόνες διαλογής των εισερχόμενων μηνυμάτων ώστε να αποκλείσετε τα ανεπιθύμητα τη στιγμή που θα εμφανιστούν. Η ιδέα είναι να τα αναγνωρίσετε από την κατάληξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποστολέα. Οι κανόνες που περιγράφονται παρακάτω είναι εμπειρικοί από τα μέχρι τώρα δεδομένα, συλλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και ενημερώνονται διαρκώς.

3. Επιλέξτε Νέος Κανόνας. Δώστε ένα όνομα στον κανόνα και έπειτα γεμίστε τα πεδία όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ο κανόνας αυτός συλλαμβάνει μηνύματα με βάση τη χώρα προέλευσης.

Εικόνα 1: Κανόνας σύλληψης μηνυμάτων βάσει της κατάληξης της διεύθυνσης προέλευσης

Συνοπτικά:

 • Για ένα εισερχόμενο μήνυμα που ταιριάζει: -> Με Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
 • Από (From) – Τελειώνει σε – <Η κατάληξη της διεύθυνσης αποστολής>  
  • Οι καταλήξεις που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:
  • .pk .br .jp .in .za .nz .mx .my .mz .biz .lt .zw .sg .vn .es .it .ke .zm .cl .id .pl .hr .net .at .fr .de .ch .ba .si .lk .biz .cn .mg .ae .ir .org .lv .tz .ge .th .kz .ru us .ca .pe .top .sz .rs .co
 • Κάνε αυτό: -> Αποθήκευση στο φάκελο… -> Spam
 • Αποθήκευση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο ανωτέρω κανόνας γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος με την προσθήκη νέων καταλήξεων, για αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από τον παρακάτω (Εικόνα 3) που είναι πολύ απλός, αλλά περισσότερο δεσμευτικός, καθώς αποκλείει οποιοδήποτε μήνυμα δεν έχει κατάληξη .gr ή .com.

Εικόνα 3: Κανόνας αποκλεισμού μηνυμάτων που δεν προέρχονται από διευθύνσεις .gr ή .com

 

4. Επιλέξτε Νέος Κανόνας. Δώστε ένα όνομα στον κανόνα και έπειτα γεμίστε τα πεδία όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ο κανόνας αυτός συλλαμβάνει μηνύματα με κατάληξη .com, επιτρέποντας όμως αυτά που προέρχονται από γνωστούς παρόχους.

Εικόνα 2: Κανόνας για τη σύλληψη μηνυμάτων από διευθύνσεις με κατάληξη .com, πλην των ορισμένων ως νόμιμων.

Συνοπτικά:

 • Για ένα εισερχόμενο μήνυμα που ταιριάζει: -> Όλα από τα ακόλουθα
 • Οι διευθύνσεις που επιτρέπονται είναι από gmail, hotmail, yahoo, ymail, windowslive, outlook και εμπλουτίζονται αν χρειαστεί.
 • Κάνε αυτό: -> Αποθήκευση στο φάκελο… -> Spam
 • Αποθήκευση

5. Να ελέγχετε καθημερινά τον φάκελο Spam σε περίπτωση που οι κανόνες συλλάβουν νόμιμα μηνύματα. Επίσης, εμπλουτίστε τους κανόνες με νέες απαγορευμένες διευθύνσεις, εάν εμφανιστούν.

Γ. Παραβίαση λογαριασμού

Εάν ο λογαριασμός σας παραβιαστεί, τότε θα αρχίσει να αποστέλλει μαζικά κακόβουλα μηνύματα ακριβώς του είδους που περιγράφτηκε πιο πάνω. Σε αυτήν την περίπτωση το Π.Σ.Δ. θα μπλοκάρει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και θα σας ενημερώσει με ένα σχετικό μήνυμα που περιέχει ακριβείς οδηγίες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Η λήψη νέων μηνυμάτων θα συνεχίζεται κανονικά.

Αφήστε μια απάντηση