Αναβάθμιση του Ubuntu LTSP σε 18.05 στο 5ο Δημοτικό Μεσολογγίου

Το 5ο Δημοτικό Μεσολογγίου αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση της λύσης Ubuntu LTSP 18.04.
Για την αναβάθμιση απαιτήθηκε εκτός της εγκατάστασης του εξυπηρετητή με την νέα έκδοση, η αναβάθμιση τριών σταθμών εργασίας με 256MB RAM DDR που καλύφθηκε από το στοκ που διαθέτει το γραφείο ΠληΝεΤ.

Αφήστε μια απάντηση