Εξέλιξη προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τις σχολικές μονάδες (τελική φάση)

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία επιτυχώς και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου καταρτίζεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Στα πλαίσια αυτά οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να δηλώσουν τις απαραίτητες επιτροπές ποιοτικής παραλαβής και οριστικής παραλαβής.
Οι επιτροπές μαζί με τον εξοπλισμό ανά σχολική μονάδα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, θα γίνει παραγγελία του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο (λογικά θα χρειαστεί περίπου 5 μήνες μέχρι να παραγγελθεί και να συγκεντρωθεί ο εξοπλισμός) και στη συνέχεια θα γίνει η αποστολή του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες. Άρα θεωρητικά ο εξοπλισμός θα είναι στη διάθεση των σχολικών μονάδων από το Σεπτέμβριο του 2020.
Λογικά κατά το Πάσχα θα έχετε ενημέρωση επίσημη αναλυτική ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προμηθειών http://prometheus.cti.gr/.

 

Για όσους θέλουν να ελέγξουν τι ακριβώς παραλαμβάνει κάθε σχολική μονάδα, μπορούν να κοιτάξουν στην παλιότερη ανακοίνωση του Ιουνίου 2019.