Υποστήριξη εκπαιδευτικών λογισμικών που βασίζονται σε flash & java

Όπως είχαμε ενημερώσει και παλιότερα, λόγω σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας των flash & java plugins οι γνωστοί browsers έχουν πάψει την υποστήριξη java ενώ και η υποστήριξη flash έχει αφενός σταματήσει στον Chrome ενώ απαιτεί προηγούμενη έκδοση του Firefox (ESR).

Λύση στα παραπάνω μπορεί να αποτελέσει η εφαρμογή του Pale Moon. Πρόκειται για ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογή που βασίζεται στο Firefox, λειτουργεί σε περιβάλλοντα windows και linux και οι δημιουργοί του δηλώνουν ρητά μεταξύ άλλων ότι δεν πρόκειται να αφαιρέσουν την υποστήριξη NPAPI plugins (όπως τα flash & java).

Οδηγίες για την εγκατάσταση του Pale Moon θα βρείτε στο wiki της Τεχνικής Στήριξης, τόσο για περιβάλλοντα Windows όσο και για περιβάλλοντα Ubuntu Linux.

Με αυτή τη λύση μπορείτε να εκτελέσετε και τα Online εκπαιδευτικά λογισμικά από τον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης (συνήθως τα χρησιμοποιούν οι μαθητές από τα σπίτια τους).

Προφανώς θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα και τα plugins για flash & java για να λειτουργήσουν με τον PaleMoon. Αν δεν είναι εγκατεστημένα, ακολουθήστε τις οδηγίες για το flash και τις οδηγίες για την java από το wiki της Τεχνικής Στήριξης.