Αναβάθμιση ΣΕΠΕΗΥ σε Ubuntu LTSP 18.04

Όσες σχολικές μονάδες έχουν ήδη εγκατεστημένη στα εργαστήρια πληροφορικής τη λύση του Ubuntu LTSP εκδόσεις 12.04 και 16.04 θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για την αναβάθμιση σε 18.04 καθώς οι δύο προηγούμενες εκδόσεις έχουν πάψει να υποστηρίζονται.

Αν ο εξυπηρετητής διαθέτει επεξεργαστή με passmark > 5.000 και μνήμη >=8GB (ανάλογα και τον αριθμό και το είδος των σταθμών εργασίας, δηλ LTSP thin ή fat clients) μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί.

Σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό clients ίσως απαιτηθεί ένας SSD δίσκος με κόστος 20-24€

Αντίστοιχο κόστος απαιτείται για αναβάθμιση της μνήμης RAM (από 4 σε 8 GB).

Οι σταθμοί εργασίας θέλουν τουλάχιστον 256MB RAM για να λειτουργήσουν ως thin clients και 1.5GB για να λειτουργήσουν ως fat clients. Εάν έχετε thin clients με 128MB RAM, μπορούμε να σας διαθέσουμε άλλα 128MB για την αναβάθμιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε τις ακριβείς απαιτήσεις και να προγραμματίσουμε την αναβάθμιση.