Τεχνική στήριξη σχολείων Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Από την 1η Μαρτίου το πρώην Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτωλοακαρνανίας αντικαταστάθηκε από έναν υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με αρμοδιότητα την τεχνική στήριξη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού (αντίστοιχη θέση προβλέπεται και για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Λειτουργεί στην ίδια θέση, στο ισόγειο του κτηρίου της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας.

Αφήστε μια απάντηση