Διάθεση 2 Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 2x Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής.

Οι Η/Υ (Pentium III 866MHz και 384MB RAM) και (Pentium IV 630 3GHz, 512MB RAM), παραχωρήθηκαν από την Δ.Δ.Ε. Αιτνίας. Αν και σχετικά παλαιάς τεχνολογίας (2002 & 2005 αντίστοιχα) συνδέθηκαν ως LTSP thin clients στην υποδομή του εργαστηρίου και λειτουργούν ως τερματικά (οι εφαρμογές τρέχουν στον LTSP server του εργαστηρίου).