Διάθεση ενός Η/Υ στο 3ο Δημοτικό Αιτωλικού

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 1x Η/Υ στο 3ο Δημοτικό Αιτωλικού.

Ο Η/Υ (Pentium IV 2.5GHz, 512MB RAM ) παραχωρήθηκε από την Δ.Δ.Ε. Αιτνίας. Αν και σχετικά παλαιάς τεχνολογίας (2005) συνδέθηκε ως LTSP thin clients στην υποδομή του εργαστηρίου και λειτουργούν ως τερματικά (οι εφαρμογές τρέχουν στον LTSP server του εργαστηρίου).