Διάθεση ενός Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 1x Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής.
Ο Η/Υ (Pentium III 800MHz, 512MB RAM), παραχωρήθηκε από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (εξοπλισμός που είχε δοθεί για ανακύκλωση). Το κόστος της επισκευής αφορούσε σε αντικατάσταση σε πυκνωτές και καλύφθηκε από το Repair Cafe Patras που είναι το 1ο ελληνικό repair cafe και λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή». Ο Η/Υ αν και παλιός (2002) συνδέθηκε ως LTSP Linux Thin Client στην υποδομή του εργαστηρίου και λειτουργεί ως τερματικό, δηλαδή οι εφαρμογές τρέχουν στον εξυπηρετητή LTSP του εργαστηρίου.