Απόφαση ένταξης πράξης για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων

Στις 3/10/2018 αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων της Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ποσό των 4.080.394€ το οποίο θα κατανεμηθεί αναλογικά (με τον αριθμό των σχολικών μονάδων) σε Αιτ/νία, Αχαϊα και Ηλεία.

Το παραπάνω ποσό αφορά τόσο τις σχολικές μονάδες γενικής όσο και επαγγελματικής παιδείας και στην ουσία θα ανανεωθεί ένα ποσοστό του υπάρχοντος εξοπλισμού των εργαστηρίων, της τάξης του 40-60%.

Το επόμενο βήμα είναι η σύνταξη του τεύχους του διαγωνισμού βάσει της μελέτης που είχε πραγματοποιήσει ο Γ. Σιάχος για τον εξοπλισμό και τις ποσότητες που απαιτούνται. Εάν αυτό είναι έτοιμο έως τις αρχές του 2019 και ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, αναμένεται το 1ο εξάμηνο του 2020 να αρχίσει η παραλαβή του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.

Οι σχολικές μονάδες σκόπιμο είναι να προχωρήσουν στις αναβαθμίσεις του εξοπλισμού όπως σας έχουμε αναφέρει στις εκθέσεις που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο Π.Σ. http://helpdesk.sch.gr. Ως Κε.Πλη.Νε.Τ. είχαμε επισκεφθεί όλα τα εργαστήρια και γνωρίζαμε ακριβώς τις ανάγκες ΤΠΕ των μονάδων σας οπότε η μελέτη που εκπόνησα για την Αιτ/νία έχει λάβει υπόψιν της τις πραγματικές ανάγκες, ενώ έγιναν οι σχετικές εκτιμήσεις για τα ολιγοθέσια και τα νηπιαγωγεία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υποβάλετε αιτήματα, ούτε να αιτηθείτε εξοπλισμό, ούτε να ορίσετε προδιαγραφές ή ποσότητες εξοπλισμού.