Νομοσχέδιο υπουργείου – κατάργηση των Κε.Πλη.Νε.Τ.

Το υπουργείο έχει καταθέσει για διαβούλευση νομοσχέδιο για τις δομές υποστήριξης όπου μεταξύ άλλων καταργεί τα Κε.Πλη.Νε.Τ. Δυστυχώς δεν αξιολόγησαν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι ετήσιες εκθέσεις που καταθέτουμε στο υπουργείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ενδεικτικά αναφέρω μόνο για όσον αφορά το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης (ένα κλάσμα των εργασιών του Κε.Πλη.Νε.Τ.), βάσει των στοιχείων του Π.Σ. Αρωγής Χρηστών του Π.Σ.Δ. (http://helpdesk.sch.gr), καταγράφονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • 2015-2016
  • 350 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 9,46/εβδομάδα
  • 134 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 3,62/εβδομάδα
  • 59 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 1,59/εβδομάδα
 • 2016-2017
  • 444 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 12/εβδομάδα
  • 213 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 5,76/εβδομάδα
  • 126 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 3,41/εβδομάδα
 • 2017-2018 (έως 15/03/2018)
  • 256 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 10,67/εβδομάδα
  • 94 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 3,92/εβδομάδα
  • 74 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 3,08/εβδομάδα