Δημιουργία Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ στο 19ο Δημοτικό Αγρινίου

Το 19ο Δημοτικό Αγρινίου προχώρησε στη δημιουργία Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υλοποιώντας τις υποδείξεις του Κε.Πλη.Νε.Τ. (προμήθεια gigabit switch και 1 PC για LTSP server) και χρησιμοποιώντας παλιούς Η/Υ που δεν χρειάζονταν άλλα σχολεία. Συνολικά δημιουργήθηκαν 10 θέσεις εργασίας.