Επιμόρφωση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου

Την Τετάρτη 24/01/2017 πραγματοποιήθηκε από τον Γ. Σιάχο επιμόρφωση των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου σε θέματα Linux, LTSP και διαχείρισης τάξης. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 1 του Ε.Π.Α.Λ. Μεσολογγίου. Για την επιμόρφωση αξιοποιήθηκε το λογισμικό εικονικοποίησης VirtualBox.