Επιμόρφωση προσωπικού ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας από το Π.Σ.Δ. σε θέματα διαχείρισης μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών

Την Τρίτη 09/01/2018 και Τετάρτη 10/01/2018 πραγματοποιήθηκε βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο στο προσωπικό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας από τον κ. Αθανασόπουλο Βασίλειο, διαχειριστή του δικτύου κορμού και διανομής του Π.Σ.Δ.

Η επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στα εργαστήρια του 1ου και 6ου Λυκείου Πατρών υπό την αιγίδα της Π.Ε. Δυτικής Ελλάδος (Φ.1.9β/ΚΔ/13985/05-01-2018).