Ενεργοποίηση VDSL 50Mbps στη ΔΔΕ Αιτ/νίας

Σήμερα ενεργοποιήθηκε η γραμμή VDSL 50Mbps της Δ.Δ.Ε. Αιτ/νίας. Χρέη δρομολογητή έχει αναλάβει ένας Mikrotik RB2011 (κόστος 120€) καθώς ο παλιός δρομολογητής (Cisco 876, μοντέλο 15ετίας) δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις ταχύτητες του VDSL. Από τους ελέγχους απόδοσης που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε πραγματική ταχύτητα 46Mbps download και 4Mbps upload. Τη ρύθμιση του δρομολογητή καθώς και του VDSL CPE την πραγματοποίησε το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. σε συνεργασία με το Π.Σ.Δ.