Παροχή 2 Η/Υ στο ΓΕΛ Μύτικα για LTSP thin clients – Επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού

Το προσωπικό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κατάφερε να επισκευάσει 2 Η/Υ από διάφορα ανταλλακτικά κατεστραμμένων Η/Υ σχολείων, οι οποίοι δόθηκαν στο ΓΕΛ Μύτικα για χρήση ως LTSP thin clients αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. της σχολικής μονάδας. Η αξιοποίηση των παραπάνω πεπαλαιωμένων Η/Υ είναι εφικτή λόγω της λύσης του Ubuntu LTSP, μειώνοντας έτσι τα Απόβλητα  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αφήστε μια απάντηση