Διημερίδα καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδος για το 2016

Πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής 11&12/11/2016

Προσκαλούνται και παροτρύνονται όλοι οι  εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι  ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς τους – καλές πρακτικές στο σχολείο (καινοτόμα σχέδια ή σενάρια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, νέα εργαλεία, μεθόδους ή τεχνικές), ή ερευνητικές εργασίες και όποιο άλλο θέμα που άπτεται και μπορεί να βοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών πληροφορικής να το δηλώσουν (έως 28/10/2016) στην παρακάτω διεύθυνση:

http://digifest.plhnet.gr/didactics2016/abstract.php