Αναβάθμιση εργαστηρίου πληροφορικής Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας προχώρησε σε αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση παλαιών οθονών CRT με σύγχρονες TFT, εγκατάσταση ενός Η/Υ που εκτελεί χρέη Ubuntu LTSP, αναβάθμιση μνημών στους σταθμούς εργασίας και μετατροπή τους σε LTSP thin clients. Τα υλικά (οθόνες, μνήμες) τα συλλέξαμε από την ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή» καθώς και από υλικά (εξυπηρετητής) που υπήρχαν από χαλασμένους Η/Υ στους χώρους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

gym-ee-agr-1gym-ee-agr-2gym-ee-agr-3gym-ee-agr-4