Επιδιόρθωση χαλασμένων TFT οθονών

Στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή» επισκεύασε 4 οθόνες TFT που είχαν παραδοθεί για ανακύκλωση. Οι περισσότερες οθόνες είχαν χαλασμένους πυκνωτές. Τα κόστη επιδιόρθωσης (νέοι πυκνωτές κτλ) δεν ήταν πολύ υψηλά και καλύφθηκαν από ιδίους πόρους.

Επιδιόρθωση TFT-2Επιδιόρθωση TFTΕπιδιόρθωση TFT-4Επιδιόρθωση TFT-3