Ρυθμίσεις CPE για σύνδεση στο Π.Σ.Δ.

Προκειμένου να ρυθμίσετε τα CPE (συσκευές του ΟΤΕ που παρέχουν σύνδεση στο διαδίκτυο) του σχολείου σας, ώστε να συνδέονται στο Π.Σ.Δ. δημιουργήθηκε κανάλι στο youtube με οδηγίες σε μορφή video.

Για να ελέγξετε αν η σχολική σας μονάδα συνδέεται στο Π.Σ.Δ ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ.