ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς και το Νηπιαγωγείο Πλατανιάς προγραμματίζει να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στο εργοστάσιο Κουκάκη(Κάτω Απόστολοι) την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ποιοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου.