1η Δραστηριότητα

Ονοματεπώνυμο: Κυριακίδης Παντελεήμων (ατομική)  

Δραστηριότητα 1η:

Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:

  • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
  • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και
  • να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.

Το video εδώ

Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας: Τα Μαθηματικά Υδρεύουν την Σάμο. (200 λέξεις ακριβώς)

Το video μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα διασκεδαστικό ιστορικό και ενημερωτικό video που θα κάνει τα μάθημα των Μαθηματικών να γίνει περισσότερο αγαπητό στους  μαθητές, να αποκτήσουν κάποιες ιστορικές γνώσεις , να δείξουμε την αξία και την χρησιμότητα των Μαθηματικών , να δούμε πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι μελετητές των Μαθηματικών και της Μηχανικής.

Με έναν πολύ ωραίο τρόπο , χωρίς να είναι πολύωρο και κουραστικό, κρατώντας το ενδιαφέρον του ακροατή, και χρησιμοποιώντας κινούμενα σχέδια με πάρα πολύ ωραία γραφικά, δείχνει την αξία των Μαθηματικών ακόμα από την αρχαιότητα , χρησιμοποιώντας στεντόρειες φωνές γνωστών καθηγητών Μαθηματικών με παραστατικό τρόπο.

Κάποιες από τις έννοιες που αναφέρονται στο βίντεο είναι ο πούς ή πόδι : μονάδα μέτρησης μήκους, και η γωνία. Ίσως όταν έχουμε σχετικό μάθημα με τις έννοιες αυτές, μπορούμε να προβάλουμε το βίντεο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου, αλλά πρέπει πιστεύω σε κάθε περίπτωση μετά την προβολή να ακολουθήσει μια συζήτηση και να  εξηγηθεί σωστά το όλον επίτευγμα και να λυθούν οι σχετικές ενδεχομένως απορίες των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση το Ευπαλίνειο όρυγμα προκαλεί το θαυμασμό μας, για την μηχανική και μαθηματική ευφυία των Αρχαίων Ελλήνων κι ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας μόνο ανθρώπινα χέρια και Μαθηματικό μυαλό.