↑ Επιστροφή σε Καινοτόμες Δράσεις

ΚΕΘΙ 2006-07

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Τραγαίας της Νάξου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006 – 2007 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Πραγματοποιηθηκε στο μάθημα της πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου. Στόχος ήταν ο εντοπισμός των αντιλήψεων των μαθητών/ τριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Στα παιδιά δόθηκε να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας – ερωτηματολόγιο και να αναλύσουν τα αποτελέσματα. Το ίδιο φύλλο εργασίας – ερωτηματολόγιο δόθηκε και σε ενήλικες (γονείς ή συγγενείς των μαθητών) για να γίνει αξιολόγηση και εντοπισμός των αντιλήψεων τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Την ομάδα μας αποτελούσαν τα εξαιρετικά συνεργάσιμα 12 κορίτσια και 6 αγόρια του τμήματος Β1 του σχολείου μας.

Στόχοι της έρευνας:
Ως πρώτο στόχο θέσαμε την καταγραφή της ποσότητας του ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν οι μαθητές/ τριες (όπως και οι ενήλικες άνδρες/ γυναίκες) καθώς και τις δραστηριότητες που εκτελούν.
Σε δεύτερη φάση, επιδιώχθηκε η διερεύνηση και ανάλυση της κατανομής του ελεύθερου χρόνου και ο εντοπισμός πιθανής κατανομής του ελεύθερου χρόνου προς το ένα φύλο.
Επίσης, μελετήσαμε και εξάγαμε συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που κατανέμονται οι δραστηριότητες σε συνάρτηση με το φύλο, καθώς και αν έχουν επηρεαστεί από στερεότυπες αντιλήψεις για τα δύο φύλα.
Τέλος, καταλήξαμε σε συμπεράσματα που βοηθούν στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων, μαθητών/ τριών και γονέων, σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, όπως και στην προώθηση των παρεμβατικών προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων.

Γενικότερος σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος ήταν να εργαστούν οι μαθητές/ τριες ομαδικά, με ένα πρωτόγνωρο γι’ αυτά τρόπο και για τον καθηγητή να χρησιμοποιήσει ένα καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας.

Ολόκληρη η μελέτη εδώ…

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων