Άτομα και μόρια….

Άτομο

Άτομα και μόρια (powerpoint)

Ο Δημόκριτος θεωρούσε τα άτομα άφθαρτα και αναλλοίωτα σωματίδια. Πίστευε επίσης ότι η ύλη αποτελείτα από άτομα και από κενό χώρο, «τόπος εστερημένος σώματος». Σύμφωνα με την ατομική θεωρία η ύλη αποτελείται από άτομα, δηλαδή από μικροσκοπικά σωματίδια που δεν τέμνονται σε μικρότερα και όταν ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζουν πιο σύνθετα σωματίδια,τα  μόρια.