Η στιγμή που περνάει και χάνεται…

https://www.youtube.com/watch?v=vcMCH2IP1ws