Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων και των αλάτων

Οξέα

Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων, των αλάτων (powerpoint)

Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα είναι τρεις σημαντικές κατηγορίες χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας. Ας τις γνωρίσουμε…