Περιοδικός Πίνακας

Περιοδικός Πίνακας_Μεντελέγιεφ

 Περιοδικός Πίνακας (powerpoint)

Στη Χημεία η ταξινόμηση των στοιχείων έγινε με βάση την περιοδικότητα, δηλαδή την επανάληψη των ιδιοτήτων τους με καθορισμένο τρόπο. Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας ειναι  μια κατάταξη των στοιχείων κατά αυξοντα ατομικό αριθμό.